Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Κοινή ανακοίνωση αιρετών ΑΠΥΣΠΕ και αιρετού ΑΠΥΣΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (πρώην σχολικοί σύμβουλοι). Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από το τέλος αυτής της διαδικασίας επιβεβαιώνεται πλήρως η πρώτη μας κοινή ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει στις
23 Ιουλίου και ασκούσαμε έντονη κριτική – παρότι δεχθήκαμε κριτική και πιέσεις για τα γραφόμενα μας - για τα κενά, την προχειρότητα, τη βιασύνη και τις ασάφειες των επιλογών για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Πιο συγκεκριμένα: 1.Τα πολλά κενά και οι ασάφειες στα κριτήρια επιλογής, κυρίως σε ότι αφορά τους άξονες επιμόρφωση, διδακτικό και συγγραφικό έργο είχαν ως αποτέλεσμα να κατατεθούν πλήθος ενστάσεων από τους υποψήφιους. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθούν αδικίες και ανισότητες στη μοριοδότηση μεταξύ των υποψηφίων και το κάθε Συμβούλιο Επιλογής ανά την Ελλάδα να αποφασίζει κατά βούληση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των κατά περίπτωση εμφανιζόμενων προβλημάτων. 2.Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα (14 μόρια) στην επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η συνέντευξη. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη στο Νόμο ώστε να είναι δομημένη και να έχει συγκεκριμένους άξονες σχετικά με τη θεματολογία και τις ερωτήσεις που θα τεθούν από τα μέλη του Συμβουλίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους υποψηφίους και να εμπεριέχονται στοιχεία υποκειμενικότητας ως προς την αξιολόγησή τους. 3. Δημιουργήθηκε εντονότατο πρόβλημα από το πολύ σύντομο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν λάθη – ακόμη και με την ορθή αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης στη συνέντευξη που το μέγιστο ήταν ο βαθμός 14 - εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του πέραν κάθε λογικής χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία επιλογής τέθηκε εκτός των χρονοδιαγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δημιουργεί τεράστια προβλήματα ως προς την παιδαγωγική καθοδήγηση χιλιάδων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Ηπείρου αφού φθάσαμε στο σημείο να ανοίγουν τα σχολεία και να υπάρχουν οι παλιοί σχολικοί σύμβουλοι χωρίς να έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες λόγω της εφαρμογής του νέου Νόμου για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Επίσης, με την τοποθέτηση των νέων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου θα δημιουργηθούν και αρκετά κενά στις σχολικές μονάδες δημιουργώντας παιδαγωγική και διοικητική αναστάτωση. Κλείνοντας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ο Νόμος για τις Νέες Δομές Εκπαίδευσης και τις επιλογές των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου είναι πρόχειρος και πολύπλοκος, δημιουργώντας ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εφαρμογή του στη σχολική πράξη. Στο πλαίσιο αυτής της ανησυχίας κυμάνθηκε και η δική μας στάση καθόλη τη διαδικασία επιλογής αφού μέσα από τις προτάσεις και τις διαφωνίες μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα κενά, την προχειρότητα, τη βιασύνη και τις ασάφειες. Τέλος, μέσα από τη συμμετοχή μας στη διαδικασία των συνεντεύξεων προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια όλων των συναδέλφων μας χωρίς διαχωριστικές γραμμές και σκοπιμότητες. Οι αιρετοί Ευαγγέλου Φίλιππος, αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου Μπουκομάνης Δημήτρης, αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου Μπόζιος Κωνσταντίνος, αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου