Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο»

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, 8:30 μ.μ. θα γίνι η Βιβλιοπαρουσίαση
του βιβλίου «Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο» σε επιμέλεια Βασίλη Νιτσιάκου και Παρασκευά Ποτηρόπουλου. Η παρουσίαση θα γίνει στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημ. Χατζής» στα παλιά σφαγεία