Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΗ: Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές

Το σύστημα διακανονισμού οφειλών για τους οικιακούς πελάτες της ΔΕΗ έχει ως εξής: Α. Οι πελάτες διαχωρίζονται κατά το βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο στις εξής 6 κατηγορίες, όπως ίσχυε και πριν: Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς. Συνεπείς
σε πληρωμές και διακανονισμούς. Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών. Πελάτες με αποκοπή λόγω χρέους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτημα. επανασύνδεσης και ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποκοπής. Διαπιστωμένη ρευματοκλοπή. Οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους Καταστήματα, και το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 – 19:00). Διευκρινίζεται ότι μέσω του 11770 δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πελάτες οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει το διακανονισμό τους και επιθυμούν την επαναρύθμιση της οφειλής τους. Εξαιρούνται οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.