Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Πρόταση αξιοποίησης για την πανέμορφη περιοχή του Αγίου Βαρνάβα από το Δήμο Πρέβεζας και τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού

Νέες δυνατότητες για την αξιοποίηση της πανέμορφης περιοχής του Αγίου Βαρνάββα στον Λούρο δίνει η συνεργασία που ξεκίνησε μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας, της Δ.Ε Λούρου και του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε το "πράσινο φως" για την παραχώρηση του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο δασύλλιο του Αγ.Βαρνάββα προς τον Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να...
υποβληθεί η σχετική πρόταση για την ένταξη του έργου στις δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας του Λούρου σύμφωνα με την οποία η παραχώρηση γίνεται για 10 χρόνια, προκειμένου να διαμορφωθεί το κτίριο και να καταστεί δυνατή η παρουσίαση παράλληλα του φυσικού οικοσυστήματος με την πλούσια βιοποικιλότητά τους και η
δυνατότητα υποδοχής και άλλων δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο του δάσους.Πρόκειται για ένα κτίριο εμβαδού 48,00 τ.μ. με W.C. εμβαδού 13,75 τ.μ. και προαύλιο διαμορφωμένο χώρο εμβαδού 40,00 τ.μ.ενώ ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας θα προβεί στης εξής εργασίες:
α. Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στην περίμετρο του δάσους.
β. Εργασίες καθαρισμού του δάσους του Αγ. Βαρνάβα, αριστερά της εισόδου, έτσι ώστε να προστατευθούν οι νερόφραξοι και να μπορέσει να γίνει επισκέψιμο και διαχειρίσιμο ως προς την διατήρησή του.
γ. Καθαρισμοί των πρανών του Ξηροπόταμου (παραπόταμου του Λούρου), έτσι ώστε να περιοριστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που καταστρέφουν τα μοναδικά στην περιοχή πλατάνια (κυρίαρχο είδος το Platanus orientalis), που λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δάσους Αγίου Βαρνάβα και του παρόχθιου δάσους του ποταμού Λούρου.
δ. Αξιοποίηση του χώρου του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο δάσος του Αγ. Βαρνάβα ως μικρού «περίπτερου πληροφόρησης». Σε αυτό θα αξιοποιηθεί οπτικοακουστικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ που αναφέρεται στον ποταμό Λούρο, το δάσος Αγ.Βαρνάβα, την ορνιθαπανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Επίσης ο οικότοπος αυτός μπορεί να προσφέρει βιωματική μάθηση στους επισκέπτες (μαθητές, τουρίστες) καθώς υπάρχει μια εύκολα προσβάσιμη διαδρομή από το δάσος μέχρι και τον ποταμό Λούρο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
ε. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τις αξίες του δάσους Αγ.Βαρνάβα, τα είδη που φιλοξενεί και την αναγκαιότητα διατήρησής του.