Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Εννέα μουσεία συναντώνται στα Γιάννενα!


«Εννέα Μουσεία, εννέα τόποι. Συνδέοντας τον Πολιτισμό με την Εκπαίδευση και τον Τουρισμό».Συνάντηση των μουσείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου,στο Μουσείο Αργυροτεχνίας του ..
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στο Ιτς Καλέ των Ιωαννίνων.