Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Θέσεις εργασίας εκπαιδευτών,στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης Εναλλακτικού Τουρισμού

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects (SPMO) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Perrotis College και τα άλλα τμήματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με σκοπό να σχεδιάζει και εφαρμόζει έργα συμβουλευτικής χρηματοδοτούμενα τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τα ...
πεδία εξειδίκευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προς τη βιομηχανία και τους δημόσιους οργανισμούς. Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects προσφέρει θέσεις εκπαιδευτών για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης Εναλλακτικού Τουρισμού που υλοποιεί στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στα ακόλουθα αντικείμενα:
 Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Επισκέπτη
  Ηγεσία και Επικοινωνία
  Marketing Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
• Πτυχίο AEI/ TEI με εξειδίκευση συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα
• Αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα
• Άριστη γνώση Αγγλικής (γραπτά και προφορικά)
• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Επιθυμητά προσόντα: 
• Πρόσθετη επαγγελματική εξειδίκευση ή μεταπτυχιακές σπουδές
• Διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων
• Εμπειρία στη συμβουλευτική ή / και την έρευνα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ακολουθούμενο από μια συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το email θα πρέπει να έχει θέμα: «Αίτηση για Θέσεις Εκπαιδευτών σε Προγράμματα Εναλλακτικού Τουρισμού».
 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε e-mail ή να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.κ. Δέσποινα Θεοδωρίδου και Μαρία Τσιόπα, τηλ. 2310 492740 & 893.