Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

ΑΡΤΑ: ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία, αποδοχή θέσης και δήλωση κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες και κατοχύρωση θέσης:Πάρε τηλέφωνο στο 2681400037

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Ειδικότερα, .αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και ...
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.
Οι άνεργοι πρέπει πλέον να προσέλθουν στα γραφεία του ΟΑΕΔ με τα δικαιολογητικά τους
ώστε να αποδεχθούν την τοποθέτηση στον φορέα που επιλέχθηκαν αλλά και να δηλώσουν εάν επιθυμούν για μία ημέρα της εβδομάδας εάν επιθυμούν να προσέρχονται (αντί της εργασίας) για κατάρτιση σε ΚΔΒΜ 2 της περιοχής. Η κατάρτιση περιλαμβάνει και Δωρεάν Πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Εάν και η κατάρτιση δεν θα ξεκινήσει άμεσα οι άνεργοι θα
πρέπει να προσέλθουν άμεσα σε φορέα ΚΔΒΜ 2 της επιθυμίας τους λόγο πιθανής έλλειψης
δυναμικής των φορέων κατάρτισης της περιοχής με αποτέλεσμα (ίσως) να μην μπορέσουν να καταρτιστούν όλοι οι δικαιούχοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες και κατοχύρωση θέσης:

ΚΔΒΜ 2 FUTURE VOICE
T. 2681400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας