Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Αλβανία

Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Αλβανία. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας, η αποεπένδυση σημαντικών ελληνικών ομίλων στους τομείς της υγείας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών το...
πρώτο εξάμηνο του 2018