Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΜΕΤΣΟΒΟ-Προσλήψεις δυο ατόμων στην Κοινωφελής Επιχείρηση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση
της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.Ειδικότητες: ΠΕ Νηπιαγωγός, ΠΕ Δάσκαλος