Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Εστιατόριο στο Μέτσοβο ζητά άτομο για λάντζα-βοηθό μάγειρα

Από εστιατόριο στο Μέτσοβο ζητείται άτομο για λάντζα-βοηθός μάγειρα με προϋπηρεσία.
Παρέχεται διαμονή.
Πληροφορίες:
τηλ. 2656041123