Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ η λειτουργία του εργοστασίου απορριμμάτων

Επίσκεψη επίβλεψης στο εργοστασιο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Ηπείρου έκανε ο Νίκος Μαντζούφας. Πρόκειται όπως ο ίδιος αναφέρει, για Εργο ΣΔΙΤ 50 εκ με αξιοποίηση 20εκ κοινοτικών πόρων και 30εκ ιδιωτικών. Οι φωτογραφίες,
που έχει ανεβάσει στη σελίδα του, αποτυπώνουν την πρόοδο εργασιών 15 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το Νοεμβριο ξεκιναει λειτουργία. Η ταχύτητα υλοποίησης και η ποιότητα καθιστούν το έργο αυτό Ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Υπόδειγμα όμως είναι και η συγκεκριμένη συνεργασία δημοσίου -ιδιωτικού τομέα, καταλήγει στην ανάρτησή του.