Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Διαβούλευση για το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του έργου Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να καλέσει (σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πρέβεζας) το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου τους όμορους Δήμους (Αρταίων, Ζηρού , Πρέβεζας, Λευκάδας , Ακτίου -Βόνιτσας καθώς και τις ΔΕΥΑ Άρτας και Πρέβεζας) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο που αφορά στην σύσταση , οργάνωση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης για το έργο της...
ύδρευσης Νομών, Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας. Η μελέτη οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης αποτελεί "κομμάτι" του μεγάλου αυτού έργου, ενώ σε αυτή αποτυπώνονται τα πλήρη χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που θα γίνουν. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την κατασκευή του νέου θαλάμου υδροληψίας στις Πηγές του Αγίου Γεωργίου, ενώ θα ακολουθήσει κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού προς Λευκάδα, προς Άρτα, προς νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρέβεζας, προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς Λευκάδας και νέα δεξαμενή στην θέση Φρύνι. Επίσης προβλέπονται έργα ταμίευσις τα οποία αφορούν την κατασκευή δύο δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού (η μία στο οικισμό της Νικόπολης και η δεύτερη στην θέση Φρύνι Λευκάδας).Τέλος προβλέπεται νέο αντλιοστάσιο στην περιοχή Αγίου Νικολάου .Σύμφωνα με τις υφιστάμενες μελέτες προβλήματα διαρροών, μη ορθολογική διανομή του διαθέσιμου νερού στους οικισμούς κλπ. αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων περιοχών κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής.Το πρόβλημα επιτείνεται, επειδή κατά πληροφορίες σημαντικές ποσότητες του μεταφερόμενου νερού καταναλώνονται και για την άρδευση εκτάσεων, ιδιαίτερα στον κάμπο της Άρτας. Επίσης η πόλη της Πρέβεζας τροφοδοτείται πλέον από τον αγωγό που θα έπρεπε να εξυπηρετεί μόνο την Λευκάδα με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην επάρκεια νερού και στις δύο περιοχές. Τα προτεινόμενα έργα ύδρευσης είναι έργα υπεροπτικής σημασίας, από τα οποία προβλέπεται να υδρευθούν Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες των παρακάτω Δήμων: •του Δήμου Αρταίων και Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. •των Δήμων Ζηρού και Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. •των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. •του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.