Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Μελέτη για την ιχθυοπανίδα του Αώου

Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε μια σειρά δειγματοληψιών στο πλαίσιο του προγράμματος “Saving Europe’s Last Free Flowing Wild River -Aoos/Vjosa” με σκοπό τη μελέτη της ιχθυοπανίδας του ποταμού Αώου και της κατάστασης των ειδών. Η κατάσταση των ειδών της του ποταμού κρίνεται καλή καθώς βρέθηκαν όλα τα ενδημικά είδη-στόχος, όπως η ...
ιονική πέστροφα (Salmofarioides), oπινδοβίνος (Oxynoemaheiluspindus) και το Squalius sp. Aoos. Παρόλο που η ύπαρξη αυτών των ειδών είναι πολύ ενθαρρυντική, ο πληθυσμός τους φαίνεται μειωμένος. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει το υδροηλεκτρικό φράγμα στις πηγές του ποταμού, που όπως έχει αποδειχθεί συμβάλλει έντονα στον κατακερματισμό του οικοσυστήματος. Αυτό επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, την αναπαραγωγή της ενδημικής πέστροφας που πραγματοποιείται ανάντι του ποταμού. Γίνεται αντιληπτό πως οποιαδήποτα συζήτηση για παρέμβαση στον ποταμό Αώο – με τη κατασκευή φραγμάτων, τις αμμοληψίες, την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα- συντελεί στη διαταραχή του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας, καθιστώντας τα είδη της ιχθυοπανίδας απειλούμενα.