Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- Παράσταση διαμαρτυρίας φοιτητών

Στο περιφερειακό συμβούλιο βρέθηκαν φοιτητές ζητώντας λύσεις για το θέμα της στέγασης. Φοιτητές διέκοψαν την συνεδρίαση του συμβουλίου και ζήτησαν να υπάρξει λύση με το πρόβλημα που έχει προκύψει. Κάθε
χρόνο δημιουργείται πρόβλημα με την στέγαση φοιτητών και η Πρυτανεία αναζητά λύσεις.