Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Συνεδριάζει και για τα κληροδοτήματα το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», το δημοτικό συμβούλιο. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 1. Κληροδοτήματα του Δήμου - Διαχείριση αυτών. 2. Αγαθοεργά καταστήματα. Ενημέρωση του σώματος από ορισθέντες από το Δημοτικό
Συμβούλιο εκπροσώπους του σώματος - Πορεία , οικονομική κατάσταση κλπ. 3. Ακίνητη περιουσία κληροδοτημάτων - Αξιοποίηση αυτών. 4. Σχολικές περιουσίες - Διαχείριση αυτών. 5. Ακίνητη περιουσία του Δήμου - Διαχείριση αυτής. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος 7. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Ιωαννιτών από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ. αριθμ. 3/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στη δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και κατάργηση θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) φορτοταξί. 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ. αριθμ. 3/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων-διαβάσεις. 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγκατάσταση μικρού πάρκου (parklet) επί της οδού Καλιάφα.