Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, για δίπλωμα οδήγησης άνω των 74 ετών

Μετά την νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θεσπίστηκε η υποχρέωση κατόχων κατηγορίας άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών να υπόκεινται σε δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν και κατόπιν καθορισμού με υπουργική απόφαση των λεπτομερειών της διοικητικής διαδικασίας και τις απαραίτητες διευκρινιστικές εγκυκλίους σας κάνουμε γνωστά τα εξής : Στο πλαίσιο διασφάλισης της ομαλής και ορθής εφαρμογής των ως άνω ρυθμίσεων και για γενική ενημέρωση , υπάρχει στις υπηρεσίες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Θεσπρωτίας έντυπο πληροφοριακό υλικό που παρέχεται στους υποκείμενους στη ρύθμιση κατόχους προς ενημέρωση και διευκόλυνσή τους.