Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

ΖΑΓΟΡΙ: Στον «Φιλόδημο» με 505.000 ευρώ αγροτικός δρόμος στην Τ.Κ. Πέτρας

Ένα σημαντικό έργο για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο Ζαγόρι εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών με απόφαση που υπέγραψε (συνολικά εντάσσονται 29 έργα) ο υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Τ.K. Πέτρας» με προϋπολογισμό 505.000,00 € που είχε προταθεί από το Δήμο στο πλαίσιο της ...
Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «Φιλόδημος» για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα σε δήμους να εντάξουν και να υλοποιήσουν έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου, ο οποίος είχε καταθέσει τον σχετικό φάκελο του έργου στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣ την πρώτη μέρα έναρξης υποβολής των αιτημάτων (Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου), εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του σημειώνοντας ότι ο Δήμος αξιοποιεί τον «Φιλόδημο» για να καλύψει τις ανάγκες για έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Το έργο αφορά υφιστάμενο αγροτικό δρόμο μήκους περίπου 3,6 χιλιομέτρων και πλάτους 4 μέτρων, (από τον οικισμό Πέτρας προς Μαλτσά και Αγία Παρασκευή) ο οποίος θα βελτιωθεί και θα ασφαλτοστρωθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κτηνοτρόφων και αγροτών της περιοχής. Ήδη ο Δήμος Ζαγορίου έχει εντάξει στο ανταγωνιστικό σκέλος του προγράμματος του ΥΠΕΣ ένα ακόμη σημαντικό έργο, την «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Τσεπελόβου» προϋπολογισμού 555.000,00 €. Τέλος, στα έργα που αφορούν όλους τους Δήμους έχει ενταχθεί το η «Προμήθεια – Τοποθέτηση για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου» προϋπολογισμού 260.000,00€, ενώ αναμένεται και η ένταξη της προμήθειας μηχανημάτων έργου με προϋπολογισμό 285.000.00 €.