Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Δυο υπολογιστές απο τον Σύλλογο Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής
Ιωαννίνων, παρέδωσε στο σχολείο 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του. Με την κίνηση αυτή, τα μέλη του συλλόγου εξοπλίζουν το σχολείο και συμβάλλουν καθοριστικά στην καλύτερη λειτουργία του. Η ικανοποίηση διάχυτη σε όλους.