Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

24 ωρη απεργία αύριο για τα ανθυγιεινά επιδόματα

Στους δρόμους αύριο οι εργαζόμενοι σε δήμους και όχι μόνο για την περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος. Το "μαχαίρι" αναμένεται να μπει στα επιδόματα των βαρέων
ανθυγιεινών που έδινε η κυβέρνηση τα δύο τελευταία χρόνια, κυρίως στους δημοτικούς υπαλλήλους. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη βάσει του μνημονίου να επανεξετάσει όλα τα επιδόματα στους δημοσίους υπαλλήλους και να τα εναρμονίσει σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ή καλύτερα με βάση το καθεστώς που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.