Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

114 Ηπειρώτες,στο πλευρό του Σπύρου Ριζόπουλου

Η Οργανωτική Γραμματεία Υποψηφιότητας Σπύρου Ριζόπουλου για την Περιφέρεια Ηπείρου ανακοινώνει τα εξής:  Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα ακόμη 114 συμπολιτών μας που συντάσσονται  ανεπιφύλακτα και προσυπογράφουν -μαζί με εμάς- τις αρχές και τις ιδέες της  Περιφερειακότητας καθώς και την ανάγκη για αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης για τη  διοίκηση της Περιφέρειας.  Και αυτοί, όπως και οι...
προηγούμενοι, προέρχονται από όλους τους νομούς, από όλες τις  τάξεις και τα επαγγέλματα. Είναι πολίτες κάθε ηλικίας. Βάζουν τις ιδεολογικές τους ταυτότητες  στην άκρη και συντάσσονται σε μια υπεριδεολογική, ανεξάρτητη και καθαρή προσπάθεια.  Συνολικά, οι υπογραφές που συγκεντρώνει το κείμενο ανέρχονται σε 330. Και αποτελούν τον  πυρήνα της μεγάλης αγωνιστικής ομάδας που θα φέρει την αλλαγή στην Ήπειρο.  Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.  Και μια διευκρίνιση: Στην διεύρυνση της οργανωτικής γραμματείας που ανακοινώθηκε  χθες από παραδρομή αναφέρθηκε το όνομα Ελένη Κίτσιου, αντί του ορθού Ελένη  Κίτσου.  Υπενθυμίζεται ότι ονόματα των μελών της οργανωτικής γραμματείας αυτονόητα δεν  αθροίζονται στον αριθμό των υπογραφών.