Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Υπεγράφη η σύμβαση για την καμπάνια προώθησης στα social media του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»

Υπεγράφη την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση ανάθεσης του έργου "Δημιουργία ηλεκτρονικής καμπάνιας προώθησης, εξωστρέφειας και δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος "Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου", ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τον κ. Φώτη Μαραγκό. Η ανάθεση του έργου εντάσσεται στο...
πλαίσιο προετοιμασίας της εναρκτήριας εκδήλωσης (launch event) για την Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου που διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου στις 1-3 Νοεμβρίου 2018, στην προετοιμασία της οποίας συνδράμει ποικιλοτρόπως και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της απαραίτητης στρατηγικής για την επιτυχημένη προβολή και προώθηση του Launch Event της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου σε διαφορετικές ομάδες κοινού και στην τουριστική αγορά του εξωτερικού και της Ελλάδας. Για την ευαισθητοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων και θεσμικών προσώπων θα αξιοποιηθούν ως εργαλεία οι δυνατότητες των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram). Η διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες και η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 1.200,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Ο κ. Φώτης Μαραγκός είναι Οικονομολόγος με εμπειρία στο χώρο της επιχειρηματικότητας και εθελοντής συνεργάτης του Σωματείου στον τομέα της ψηφιακής ανάδειξης και επικοινωνίας των δράσεων και της φιλοσοφίας του Διαζώματος.