Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προμήθεια mini bus για ΑμεΑ από το Δήμο Νικ. Σκουφά

Η Ε.Υ.Δ διατύπωσε θετική γνώμη για τα τεύχη διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προκήρυξη του έργου «Προμήθεια δύο οχημάτων τύπου mini bus για τη μεταφορά ατόμων ΑμεΑ», προϋπολογισμού 183.000 ευρώ, που θα υλοποιηθεί από το Δήμο Νικ. Σκουφά.