Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ:Δύο προτάσεις για το LEADER

Έργα που θα προταθούν για ένταξη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και στο LEADER ενέκρινε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου. Επίσης, έγινε και απολογισμός των πολλών και ποιοτικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στο Ζαγόρι, καθώς και ενημέρωση για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο. Σε ότι αφορά τα έργα, το σώμα ενέκρινε ομόφωνα την...
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» που αφορά αγροτική οδοποιία και πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Πέτρας». Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 505.000 ευρώ που θα συνδέσει την Πέτρα με τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής.

  Δύο προτάσεις για το LEADER 
Δύο προτάσεις θα καταθέσει ο Δήμος Ζαγορίου στο νέο LEADER. Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση της μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου:«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κουκούλι – Αυχήν Άγιος Μηνάς (Τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+738,71)» με προϋπολογισμό 73.000 ευρώ. Επίσης, ενέκρινε τη μελέτη και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου : «Αποπεράτωση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Μηλιωτάδων» με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ. Το Σώμα αποδέχθηκε την κάλυψη επιπλέον δαπάνης από ιδίους πόρους πέραν της ανώτατης επιλέξιμης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Πρόκειται για τις μελέτες των έργων,«Εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του Κτιρίου της Αναγνωστοπουλείου Σχολής και Μετατροπής σε Κτίριο Διοίκησης», στο Δίλοφο με προϋπολογισμό 75.000 ευρώ και, «Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Ζαγορίου» με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ. Ο Δήμος θα καλύψει, εφόσον απαιτηθεί, ποσό 10.000 ευρώ, δεδομένου ότι το Ταμείο διαθέτει μέχρι 85.000 ευρώ για τις μελέτες.