Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στο χειμερινό εξάμηνο 2018 Β’, εκπνέει την Παρασκευή 14/09/2018. Μετά την ως άνω ημερομηνία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων μόνο για τις ειδικότητες όπου υπάρχουν κενές θέσεις, σύμφωνα
με την εγκύκλιο εισαγωγής. Συνολικά θα εισαχθούν (110) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του Ο.Α.Ε.Δ. (2018-19) 1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 3. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (Α’εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 4. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 5. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες Οι υποψήφιοι-ες υποβάλουν σχετική αίτηση επιλογής στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων (3ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών/ Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510-68160) και πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες του Ο.Α.Ε.Δ: www.oaed.gr και του ΙΕΚ Ιωαννίνων http://iek-oaed.ioa.sch.gr/ Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.