Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , ζητεί Πολιτικό Μηχανικό

Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη εργασία με έδρα τα Ιωάννινα και με εμπειρία σε μελέτες, επίβλεψη και...
εκτέλεση οικοδομικών έργων, Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
 Άριστη γνώση εφαρμογών υπολογιστή (AutoCAD, Microsoft word, excel)
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Πενταετής προϋπηρεσία σε κτηριακά έργα, έργα υποδομής και εργοτάξια Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@nitsiakos.gr