Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΖΑΓΟΡΙ-Στο Πάπιγκο και τους Μηλιωτάδες τα μοναδικά σχολεία!

Η τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας, δεν συνδυάζεται και με την παραμονή των Ζαγορίσιων στον τόπο τους
 Με λιγοστούς μαθητές και χωρίς άλλα προβλήματα έγινε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε δυο νηπιαγωγεία και δυο δημοτικά σχολεία στο Ζαγόρι. Το μαθητικό δυναμικό ακολουθεί την τελευταία δεκαετία πτωτική πορεία, συνέπεια της δραματικής συρρίκνωσης και γήρανσης του μόνιμου πληθυσμού και της ερήμωσης των περισσοτέρων χωριών κατά τους χειμερινούς μήνες. Παρόλο που καταγράφεται σημαντική αύξηση της...
τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας, δεν συνδυάζεται και με την παραμονή των Ζαγορίσιων στον τόπο τους. Αυτή η αρνητική εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί κανένα σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άλλοτε υπήρχε γυμνάσιο στους Μηλιωτάδες και το Τσεπέλοβο) και οι μαθητές που φοιτούν σε γυμνάσια και λύκεια ή και σε δημοτικά να μεταφέρονται σε σχολικές μονάδες όμορων Δήμων, ενώ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διατηρούνται ανοιχτά δημοτικά και νηπιαγωγεία μόνον στους Μηλιωτάδες και το Πάπιγκο με ελάχιστους μαθητές. Στο Πάπιγκο ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά έγινε παρουσία του αντιδημάρχου Δημήτρη Εξάρχου και του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοτικού συμβούλου Ελευθερίου Γιώτη. Στο δημοτικό φοιτούν πέντε μαθητές και στο νηπιαγωγείο δυο παιδάκια. Ακριβώς οι ίδιοι αριθμοί και στους Μηλιωτάδες με πέντε και δυο μαθητές αντίστοιχα στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Στον αγιασμό στους Μηλιωτάδες παρέστη ο αντιδήμαρχος Κων/νος Παπακώστας. Ουσιαστικά το σκηνικό και για τη φετινή σχολική χρονική 2018-2019 παραμένει σχεδόν ίδιο με την προηγούμενη, δεδομένου ότι με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου Αγγελικής Φωτεινού, ισχύει η προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο Βοβούσας και το νηπιαγωγείο Τσεπελόβου, ενώ σε αναστολή οδηγήθηκε και το δημοτικό σχολείο Τσεπελόβου, από την φετινή σχολική χρονιά. Με δήλωση του ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου εύχεται «καλή σχολική χρονιά» στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στηρίζουν με κάθε μέσο την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των αναγκών που προκύπτουν. Ταυτόχρονα ο κ. Σπύρου δεν παραλείπει να επισημάνει ως αρνητικό γεγονός τη φθίνουσα πορεία του μαθητικού δυναμικού που μοιραία οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας ή και κατάργηση σχολικών μονάδων. «Η αναστροφή αυτής της κατάστασης με τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων παραμονής οικογενειών στον τόπο τους αποτελεί τον μεγάλο στόχο μας», τονίζει ο Δήμαρχος Ζαγορίου.