Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Κεντρικό φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ζητά Φιλολόγο και Κοινωνιολόγο

Γνωστό πετυχημένο κεντρικό σύγχρονο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ζητά καθηγητές φιλόλογο και κοινωνιολόγο.Απαραίτητα προσόντα:...

1. Εργασιακή εμπειρία στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης τουλάχιστον 5 ετών
2. Ηλικία 30 έως 45 ετών
3. Διάθεση για αποδοτική εργασία, επαγγελματική εξέλιξη και προσαρμοστικότητα σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αποστολή βιογραφικού: ioannina.edu@gmail.com