Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΖΑΓΟΡΙ: Στον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» η ύδρευση Τσεπελόβου

Ένα σημαντικό έργο για το Ζαγόρι εντάχθηκε, με απόφαση του νέου Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Πρόκειται για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπέλοβου», προϋπολογισμού 447.580,65 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που είχε υποβληθεί από το ...
Δήμο Ζαγορίου στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης». Η συγκεκριμένη πρόσκληση ήταν ανταγωνιστική για τους εν δυνάμει δικαιούχους, υποβλήθηκε πλήθος προτάσεων από ΟΤΑ και ΔΕΥΑ και το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη του έργου που υπέβαλλε ο Δήμος Ζαγορίου (με τη συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας) και το οποίο θα δώσει λύσεις στα προβλήματα ύδρευσης του Τσεπελόβου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου εξέφρασε ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου, σημειώνοντας ότι με την ολοκλήρωση αυτής παρέμβασης το Τσεπέλοβο θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο που θα καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης. Αυτό είναι το πρώτο έργο του Δήμου Ζαγορίου που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Αναμένεται η ένταξη και των προτάσεων για προμήθεια μηχανημάτων έργου και της αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου.