Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ στη γέφυρα της Πλάκας για την υπογραφή της σύμβασης

Υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα» παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη. Ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, έρχεται στην Ήηπειρο για την υπογραφή της Σύμβασης και την εγκατάσταση του Αναδόχου για το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα». Η σύμβαση θα υπογραφεί σε χώρο του ξενοδοχείου «Τελωνείο» στην Πλάκα, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 17:00.