Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Συνάντηση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με εκπροσώπους της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Oι δυνατότητες και οι προοπτικές αξιοποίησης της ΒΙΠΕ Πρέβεζας, συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας μεταξύ του Προέδρου κ. Ιωάννη Μπούρη, των μελών του ΔΣ κους Νικόλαο Γεωργάκο και Παναγιώτη Κώνστα, με εκπροσώπους της...
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κ.κ. Α. Λουκάτο, Εποπτεύων Δ/νσης Λειτουργίας Εμπορικής Διεύθυνσης κ Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, Μ.Τσορδαλάκη, Επικεφαλή Δ/σης Λειτουργίας ΒΙΠΕ, Α. Καρακάση, Επικεφαλή Εμπορικής Δ/νσης, Ιγν. Λογιώτατο, Επικεφαλή Λειτουργίας ΒΙΠΕ Β.Τομέα και εκπροσώπων της τράπεζας Πειραιώς καθώς και του Προέδρου της ΒΙΠΕ κ. Θωμά Μποντίνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προτάθηκε από το Επιμελητήριο Πρέβεζας, η αξιοποίηση τμήματος της ΒΙΠΕ και η μετατροπή του ως Κέντρο Εξαγωγής Αγροτικών Προϊόντων. Η Τράπεζα Πειραιώς εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για τη συγκεκριμένη πρόταση και συναποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση και τεκμηρίωση της ιδέας, μέσω εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης. Τέλος προγραμματίστηκε η από κοινού συνάντηση με τους αρμόδιους εκπροσώπους της πολιτείας στα αρμόδια υπουργεία.