Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ . Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου. Το δημοπρατούμενο έργο έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε ...
τμήματα της Ε.Ο από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας, αφού προηγηθούν εργασίες απόξεσης στην αρχή και το τέλος κάθε τμήματος προς αποκατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή παλαιού και νέου ασφαλτοτάπητα. Τέλος θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στα υπάρχοντα πρότυπα οριζόντιας σήμανσης τη Εθνικής Οδού , στα αποκατεστημένα τμήματα.