Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Έρχεται η Δ' δόση του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η Δ δόση 2018 του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, η οποία θα αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, στους
δικαιούχους που θα έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Μέσω του ΟΠΕΚΑ αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.