Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ανάδοχος για την οδό προς Σαγιάδα – σύνορα με Αλβανία

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεδρίαση της,ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη «συντήρηση της οδού προς Σαγιάδα- Κάτω Αετό – Σύνορα», προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Με το έργο αυτό θα βελτιωθεί το οδικό δίκτυο της ανωτέρω ακριτικής περιοχής της...
Ηπείρου και θα γίνει ασφαλέστερη η πρόσβαση των πολιτών προς τη γειτονική Αλβανία. Ανάδοχος αναδείχτηκε η ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.