Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Απαγόρευση κυκλοφορίας

Aπαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, στο τμήμα της οδού Μαρίας Αγγελίνας Παλαιολογίνας δηλαδή από την συμβολή της με την οδό Πανεπιστημίου και έως την οδό Πανεπιστημίου
και πάλι (ημικυκλική κίνηση), θα ισχύσει από την Τετάρτη 5/9/2018 έως το πέρας των εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου. Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με εργοταξιακή προσωρινή σήμανση. Μετά το πέρας των εργασιών, το τμήμα της οδού θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.