Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Καταγγελία για τη ρύπανση του Καλαμά,σε ευρωπαϊκά κλιμάκια

Καταγγελία για τη ρύπανση του Καλαμά υπέβαλε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος, η Κίνηση Καθαρός Καλαμάς. Από την Κίνηση γίνεται λόγος για χρόνια αδιαφορία, έλλειψη ελέγχων, απουσία νομιμότητας και...
σχεδιασμού, προκαλώντας τον «θάνατο» του Καλαμά. Κριτική ασκείται επίσης και στο αρμόδιο Συμβούλιο Υδάτων, που δεν συνεδριάζει για το θέμα.