Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Η ΔΕΥΑΙ,περιλαμβάνεται στην τελική λίστα των φορέων που θα λάβουν μέρος στην συνέχεια της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για τις 757 προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων, Νομικών Προσώπων ΟΤΑ και ΔΕΥΑ και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το Σεπτέμβριο.Πρόκειται 28 δήμους, 13 ΔΕΥΑ και δύο Συνδέσμους Διαχείρισης αποβλήτων.
Όσον αφορά τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων πρόκειται για τις εξής θέσεις:

α) 1 Πολιτικού Μηχανικού,
β) 1 Χημικού,
γ) 1 Τεχνίτη Υδραυλικού,
δ) 1 Μηχανολόγου,
ε) 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού,
στ) 1 Οικονομολόγου, και
ζ) 3 Χειριστές Εγκαταστάσεων (στους οποίους εντάσσονται 2 εργοδηγοί).