Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Εκδήλωση με κεντρικό θέμα: Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Εκδήλωση με κεντρικό θέμα: Υγεία Ασφάλεια στην Εργασία Προκλήσεις & Προοπτικές για το μέλλον στο πλαίσιο των δράσεων του 1ου έτους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019 «Διαχείριση
επικίνδυνων ουσιών» και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ΑΘΗΝΑ, την Παρασκευή, 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 σε αίθουσα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, οδός Κάνιγγος 27 ( ώρα προσέλευσης 5:00 μ.μ., ώρα έναρξης 5:30 μ.μ. )