Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Μια μικρή έκθεση για τη ‘’Νέα Ιερά Συναγωγή’’ παρουσιάζεται στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας

Μια μικρή έκθεση με αρχιτεκτονικά μέλη και αναθηματικές  επιγραφές από την κατεστραμμένη Συναγωγή Χαντάσς των  Ιωαννίνων επιμελήθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ) και  παρουσιάζεται στην τωρινή Συναγωγή μέσα στο Κάστρο, επ΄  αφορμή των...
ημερών των Αγίων Εορτών.  Τα λιγοστά στοιχεία από το ‘’ωξινό συναγώι’’ όπως λεγόταν παλιά,  εντοπίστηκαν σε ιδιωτικές οικίες και κήπους της πόλης και  παραδόθηκαν στην Κοινότητα όπου ανήκουν.