Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρεται από τη Δευτέρα 01/10/2018 στην Τρίτη 02/10/2018 λόγω της τελετής παράδοσης - παραλαβής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , που θα...
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή σε αυτή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.