Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΑΕΔ- άλλες 25.500 θέσεις εργασίας, συνολικά

Έως τις αρχές Οκτωβρίου η διοίκηση του ΟΑΕΔ αναμένεται να ξεκινήσει τρία νέα προγράμματα απασχόλησης που θα προσθέσουν άλλες 25.500 θέσεις εργασίας, συνολικά. Τα προγράμματα είναι απολύτως στοχευμένα και εκτιμάται ότι θα προωθηθούν
με επιτυχία. Ειδικότερα, υπάρχει πρόγραμμα διατήρησης 15.000 θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Ένα δεύτερο πρόγραμμα προσφέρει 5.000 θέσεις εργασίας σε νέους με πτυχίο, οι οποίοι είναι ηλικίας από 22 έως 29 ΕΤΩΝ. Επίσης ένα τρίτο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε 5.000 αυτοαπασχολούμενους .