Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ-Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή και εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021

Tην έγκριση του "Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου" της Πράξης "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή και εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου υπουργείου παιδείας Γεώργιος Αγγελόπουλος .Η Πράξη αφορά στην...
υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής της Ηπείρου, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμEΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π., με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας, για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.