Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Προς κατασκευή το 1ο Ειδικό Δημοτικό- Ειδικό Νηπιαγωγείο Άρτας

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανέγερση του κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας, καθώς η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.757.738 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αρταίων.