Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΦιλόΔημος ΙΙ: 170.000 ευρώ στο Δήμο Ζηρού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την ένταξη αρκετών Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 14,6 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, το «πράσινο φως» έλαβε και η Πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και ...
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 170.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης θα προέλθει εξ ολοκλήρου από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.