Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ-11 Προσλήψεις στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 11 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Ήπειρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στον Κατσικά, τα Δολιανά και τη...
Φιλιππιάδα, σε συνεργασία με την ASB και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό Συμφωνίας Χρηματοδότησης ECHO/-EU/BUD/2018/01001.Οι παρακάτω θέσεις εργασίας αφορούν την περιοχή της Ηπείρου.
Διερμηνέας /Διαπολιτισμική/ος Μεσολαβήτρια/ης (7θέσεις)
Από: Σορανί ή Κουρμάντζι,Φαρσί ή Νταρί,Αραβικά.
Σε: Ελληνικά ή Αγγλικά
Εκπαιδευτικοί (2 θέσεις)
Ψυχαγωγός/Animator 1 θέση
Καθηγητής/ρια Αγγλικής 1 θέση
Κοινωνική/ος Επιστήμονας(2 θέσεις)
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishpeiros@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της αναφερομένης «ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έως τις 19/09/2018. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης επίσης να αναφερθεί.
– Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
– Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2651 400823