Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Σε 113 δήμους της χώρας για πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων

Με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, κατανέμεται το ποσό των 115.341.493 εκατ. ευρώ σε 113 δήμους της χώρας για πληρωμή των προνοιακών
επιδομάτων στους δικαιούχους. Η πίστωση αφορά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, ενώ «καλύπτεται» και η παράταση χορήγησης των επιδομάτων, σύμφωνα με απαίτηση των αρμοδίων υπηρεσιών πρόνοιας.