Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων, με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2019. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 11-10-2018, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010)