Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Αποκατάσταση δημοτικών Σχολείων σε Καρβουνάρι- Κοσμηρά

Η Περιφέρεια Ηπείρου, χρηματοδοτεί επίσης την αποκατάσταση δύο δημοτικών σχολείων, έργα που θα υλοποιηθούν μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Πρόκειται για τα εξής:  «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας
Δημοτικού Σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Σουλίου).  «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000 ευρώ. (Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπ. Πολιτισμού και Δήμου Ιωαννιτών).