Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Η περιφέρεια αναλαμβάνει την χρηματοδότηση έργων

Η Περιφέρεια Ηπείρου, αναλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων που επιλύουν λειτουργικά προβλήματα δικτύων ύδρευσης, πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες, αποστράγγισης τάφρων και περιβάλλοντος. Τα έργα θα υλοποιηθούν
με προγραμματικές συμβάσεις με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς με προγραμματικές συμβάσεις που ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προγραμματίστηκαν τα εξής έργα:  «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε χείμαρρους των Τ.Κ. Κυψέλης, Μελισσουργών, Αγνάντων, Καταρράκτη και Λεπιανών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου με Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας).  «Προμήθεια σωλήνων ΡΕ φ63/10ατμ για την εξυπηρέτηση των χοιροτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 24.428 ευρώ. (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας- Δήμου Πρέβεζας).  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και υδραυλικών εξαρτημάτων για την ύδρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Φανερωμένη του Τ.Κ Κερασώνα Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ (Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας- Δήμου Ζηρού).  «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων ύδρευσης Τ.Κ Αμπελοχωρίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και πλέγμα επένδυσης πρανών», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ (Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας- Δήμου Β. Τζουμέρκων).  «Απομάκρυνση στραγγιδίων από τον ΧΥΤΑ Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου και Α.Σ.Δ.Σ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου)  «Συντήρηση και καλή λειτουργία του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των μετεωρολογικών σταθμών Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ (Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)  «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας έτους 2018», προϋπολογισμού 37.800 ευρώ ( Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας και Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας)  «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα και ομαλού εκκινητή ΑI αντλιοστασίου προσαγωγής του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης).