Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

“Ήπειρος Ανατροπής” εκφράζει θλίψη για την απώλεια του μέλους της Γιώργου Κρανά

Η Περιφερειακή παράταξη “Ήπειρος Ανατροπής” εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του μέλους της Γιώργου Κρανά. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες του τόπου μας, συνέβαλε σημαντικά
στη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και παρεμβάσεων της παράταξής μας. Ο Γιώργος Κρανάς ξεχώριζε για το ήθος, την ειλικρίνεια, την εργατικότητά και τη διάθεσή του να προσφέρει στον τόπο του. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.