Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΕΠΣΗΠ

Με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιωαννιτών, η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτεί με το ποσό των 200.000 ευρώ την προμήθεια υλικών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου
που θα εξυπηρετεί τα σωματεία της Ένωσης Π.Σ. Ηπείρου. Επίσης άλλες 24.800 ευρώ θα διατεθούν για προμήθειες υλικών ανακατασκευής των αποδυτηρίων που χρησιμοποιεί ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα. Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί των Μ.Π.Ε. έργων στο σύνολο των Π.Ε..